Parama scenos veteranams

Pirmoji Lietuvoje paramos akcija scenos veteranams

Parama scenos veteranams

Prieš Kalėdas, 2002-ųjų pabaigoje, „Bėdų turgaus“ fondas ir laida kartu su įmone „Hronas“ organizavo pirmąją šalyje paramos akciją nusipelniusiems Lietuvos kultūrai ir menui žmonėms. Dešimt scenos veteranų – pirmo ryškumo žvaigždžių – buvo pagerbti ir premijuoti.

Tarp jų a. a. aktorius Algimantas Masiulis, a. a. legendinis akordeonininkas Algirdas Ločeris, a. a. pirmoji orkestro dirigentė Margarita Dvarionaitė, a. a. operos solistas Vladas Časas, aktorė Doloresa Kazragytė ir kiti. 

Išdalyta 60 000 litų, bet svarbiausia, anaiptol, ne tai. Buvo atkreiptas valdžios, visuomenės dėmesys į apverktiną meno žmonių būvį. Elegantiškai priminta, kad mūsų tautos elitas stokoja ne tik lėšų, bet ir elementariausio dėmesio.

Puiki teminė programa sukūrė pakilią nuotaiką, o programoje dalyvavę atlikėjai buvo tokie atsakingi ir susijaudinę, kad verkė scenoje. Tuomet sukurtos muzikinės fonogramos, ne sykį (be prodiuserio leidimo) buvo naudotos komercinių kanalų dainų ir duetų programose, o viena jų – „Pada bada“ – net tapo atskiro albumo vizitine kortele, nors tuomet 2003-aisiais šią ariją iš miuziklo „Brėmeno muzikantai“ atliko Giedrė Paukštytė ir Vladas Kovaliovas. Bet visa tai niekai, lyginant su senjorų spindinčiomis akimis... Beje, dar 10 artistų buvo paremti, neviešinant šio fakto. Tarp jų, dabar jau a. a. artistė, amžinoji Barbora – Rūta Staliliūnaitė. Tuomet ji slaugė sergančią mamą. Leisim sau pacituoti tuomet gautus, dabar jau anapilin išėjusių šviesuolių laiškus: „Jūsų mielaširdingoji veikla, guodžiant kenčiančius ir vargstančius, – karališka. Taip mokote meilės ir tauraus mecenavimo. Ačiū. Gerb. p. V. Eičui padėkosiu kiek vėliau, o atsiteisiu, žinoma, tik kituose gyvenimuose. Pagarbiai Rūta Staliliūnaitė.“

Po šio renginio gavome padėkos laiškų iš tokių visų laikų žvaigždžių, kaip Dana Rutkutė ar Meilė Lukšienė.