about-us

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS BĖDŲ TURGUS

Labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus" įkurtas 2001 m. gruodžio 20 d., kaip instrumentas labdarai perduoti iš įmonės asmeniui.

Jau dabar stokojantiems paaukota virš 9.243.988 Lt. Didelė dalis daiktais, paslaugomis, transportu.

Per veiklos laikotarpį „Bėdų turgus" fondas parėmė daugiau nei 1000 stokojančių, našlaičių, daugiavaikių ir mažai aprūpintų šeimų, ligonių, padegėlių, neįgaliųjų, gabių mokinių ir menininkų, cukriniu diabetu sergančių vaikų šeimų.

2007 m. Fonde pradėjo veikti nauja programa - interneto svetainė www.diabites.lt. Jos tikslas - surinkti lėšas vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, insulino pompoms įsigyti. Per beveik dvejus metus pavyko nupirkti 160-čiai vaikų. Vienai insulino pompai kompensuoti skiriama 2172,15 eurų. Per veiklos metus stokojantiems paaukota beveik
1 000 000 Lt (290 000 eurų) (šiame skaičiuje paslaugų ir daiktų vertė paversta litais).

Fondas turi nuolatinių bičiulių ir rėmėjų, plačiau apie juos - "Garbės lentoje", tačiau keletą turime paminėti ir čia. Tai p. Antanas Guoga, paaukojęs daugiau nei milijoną litų (290 000 eurų), Gintauto Plečkaičio IĮ “Elektra,UAB NTSG , ponia Violeta Gureckienė ir "Lietuvos ryto" prenumeratoriai, 2008-aisiais užsisakę dienraštį paaukojo 93948 Lt. p. Philip Morris international, Paulius Vazniokas, Janina Meliūnaitė ir daugybė kitų. Yra nuolat Fondo globojamų vaikų. Aurimui Lelkaičiui buvo įsteigta globos stipendija kol vaikinas baigė vidurinę mokyklą. Aistė Raugalytė buvo Fondo remiama kol baigė gimnaziją ir kuomet studijavo M. Romerio universitete, . Fondas yra nuolat ir intensyviai dirbantis.

Dėkojame visiems rėmėjams - įmonėms ir pavieniams asmenims, skiriantiems 2 proc. gyventorjų pajamų mokesčio ir visais kitais būdais. Ačiū visiems ir kiekvienam!


Paaukota internetu:
245 619,37 €